Vår kår består av medlemmar i alla åldrar och vi håller till i byn Sankt Olof på Österlen. För oss är det viktigt att ha en god gemenskap. Alla känner alla och vi hjälper varandra med glädje.

Vi jobbar med naturen som inspiration. Med ansvar för varandra och oss själva.
Alla får plats, och är med efter bästa förmåga.

Med flertalet drivande eldsjälar blir arbetet mindre för var och en. Med flera som brinner för olika saker men med ett gemensamt mål, vi vill alla förgylla barnens liv, ge dem en bra grund att stå på.

Vill du bli scout eller ledare klicka på länken nedan:
https://www.scoutnet.se/register/in/group/1046

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar.
Vår kår har ca 90 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi fyra stycken avdelningar fördelade på Familjescouter, Spårare, Upptäckare och Äventyrarna, (Utmanar och Rover just nu vilande.)

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan (lite variation finns exempelvis Familjescouter som träffas en helgdag/månad) i vår stuga.

Kåren har en vald styrelse som träffas 7-9 ggr/år. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och vi följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfogde sköter om vår stuga och mindre reparationer. Vår Loppisgrupp håller i våra loppisar som ger kåren en viktig inkomst. Givetvis har vi en ansvarig som håller reda på de utbildningar som vi kan gå och ha nytta av.