lägereldspopcornliten
Bli scout nu

Avdelningar

I Sankt Olof Scoutkår finns det för närvarande tre aktiva avdelningar samt familjescouting.
#=@

  • Spårarna är för barn i årskurs 1 till och med årskurs 3. Vi träffas varierat måndagar till torsdagar enligt schema som meddelas i god tid. Tidpunkten är dock alltid 14.30-16.00. De barn som går på Sankt Olofs fritids blir hämtade där av scoutledare för gemensam promenad till stugan. Efter mötet följer ledaren dem tillbaka. Har du frågor om Spårarna kontaktar du Anna: Spararnasanktolof#hotmail.com
  • Upptäckarna är för barn i årskurs 4 och 5. Dessa träffas i scoutstugan på måndagar 15.30-17.00. För mer information kontakta Åke: raskarumannika#hotmail.com
  • Äventyrarna är för ungdomar i årskurs 6, 7 och 8. I den här åldern har ungdomarna större inflytande över aktiviteterna. Våra möten sker mer oregelbundet men i gengäld förekommer fler hajker och andra äventyr. Kontakta Lena för mer information: lenasanktolof#hotmail.com
  • Familjescouting är ett sätt att prova på scouting för barn som inte nått spårarålder än i sällskap med minst en vuxen. Här kan alltså både syskon och föräldrar delta. Familjescouterna träffas en lördagsförmiddag i månaden. Alla hjälps åt med uppgifterna utifrån ledarnas instruktioner. Mycket lek! Kontakta Sara om du vill veta mer: saradahl38#gmail.com
  • Utmanar- och roverlag är för närvarande vilande men är du sugen på att starta ett är det bara att höra av dig till Jenny: bjorkman.jenny#hotmail.com

Sankt Olofs Scoutkårs stuga är placerad mitt i bokskogen och det mesta av verksamheten sker utomhus. Det är därför bra att alltid ha med sig kläder lämpliga för vädret -året om!